Food is medicine: bietensap en bloeddruk

beetroot

Langzamerhand komt in de geneeskunde het besef dat bepaalde voedingsmiddelen ingezet kunnen worden als behandeling. Zo wordt er al een aantal jaar onderzoek gedaan naar de prestatiebevorderende werking van nitraat (NO3-) bij duursporters. Nitraat zou namelijk voor verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie) zorgen. Nitraat zit onder andere veel in bieten(sap). Met dezelfde gedachte zou bietensap kunnen worden ingezet in de behandeling van hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk is wereldwijd de leefstijlfactor die het meeste bijdraagt aan de wereldwijde ziektelast en dus een groot maatschappelijk probleem.

Een studie in Hypertension onderzocht dit bij 68 mensen met hypertensie zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis (dus relatief gezond). De helft van deze personen kreeg gedurende vier weken dagelijks 250 ml bietensap (bevat 6,4 mmol nitraat) en de andere helft kreeg dagelijks 250ml nitraatarme bietensap.

De systolische bloeddruk (bovendruk) was in de bietensapgroep na vier weken met gemiddeld 7,7-8,1 mmHg gedaald en de diastolische bloeddruk met gemiddeld 2,4-5,2 mmHg (afhankelijk van de manier waarop de bloeddruk werd gemeten).

 

Dit zijn veelbelovende resultaten! Een belangrijke kanttekening is wel dat niet bekend is wat het effect van hoge nitraatinname voor langetermijneffecten heeft. Dit zal onderzocht moeten worden voordat bietensap echt aan de behandeling van hoge bloeddruk toegevoegd kan worden.

 

 

Bron: Kapil V, Khambata RS, Robertson A, et al. Dietary nitrate provides sustained blood pressure lowering in hypertensive patients: a randomized, phase 2, double-blind, placebo-controlled study. Hypertension 2015;65(2):320-7 (pubmed)

 

Bron afbeelding: Flickr

Leave a Reply

Your email address will not be published.